flower

Crown of Thorn flowers (Euphorbia millii).

previous home next

 

Euphorbia millii

next